Kontakt
Udruženje
Samohranih Roditelja
Socijalno–humanitarna organizacija
Beograd, ul. Sazonova 119
Telefon : 011 2863950
Fax : 011 2836096
Mobilni telefon : 064 1421775
PIB: 102198288
Ž.rn.: 205–22757-08
E-Mail:
udruz-sam-rod@beotel.net

Često postavljana pitanja

1. Kako ostvariti svoja i dečija prava sa ili bez postojeće sudske odluke?
- Kod postojećih presuda podnošenjem zahteva za izvršenje i krivičnih prijava. Kod nepostojećih presuda tužbom nadležnom sudu.

2. Koliko će to mene da košta?
- Pravna pomoć je besplatna, a član koji redovno plaća članarinu je u obavezi da plati sve sudske troškove i troškove prevoza.Created and hosted by BeoBytes.