Kontakt
Udruženje
Samohranih Roditelja
Socijalno–humanitarna organizacija
Beograd, ul. Sazonova 119
Telefon : 011 2863950
Fax : 011 2836096
Mobilni telefon : 064 1421775
PIB: 102198288
Ž.rn.: 205–22757-08
E-Mail:
udruz-sam-rod@beotel.net

Učlanivanje

Pravo na učlanjivanje imaju svi roditelji : razvedeni, udovci i udovice, žene sa vanbračnom priznatom ili nepriznatom decom uzrasta do 18 godina ili 26 godina ako su deca redovni studenti.

Potrebna dokumentaija za dosije je :

1. Razvedeni :
- presuda o razvodu braka
- izvod iz matične knjige rođenih za decu
- potvrda službe zapošljavanja za nezaposlena lica

2. Udovci, udovice :
- izvod iz matične knjige umrlih
- izvod iz matične knjige rođenih za decu
- potvrda službe zapošljavanja za nezaposlena lica

3. Roditelj sa vanbračnom priznatom decom :
- rešenje centra za socijanli rad ili presuda o poveravanju dece
- izvod iz matične knjige rođenih za dete

4. Roditelj sa vanbračnom nepriznatom decom :
- izvod iz matične knjige rođenih za dete

Članarina za tri kalendarska meseca iznosi 1800,00 dinara i plaća se od 01-05. u mesecu za naredna tri meseca.Created and hosted by BeoBytes.