Kontakt
Udruženje
Samohranih Roditelja
Socijalno–humanitarna organizacija
Beograd, ul. Sazonova 119
Telefon : 011 2863950
Fax : 011 2836096
Mobilni telefon : 064 1421775
PIB: 102198288
Ž.rn.: 205–22757-08
E-Mail:
udruz-sam-rod@beotel.net

Udruženje Samohranih Roditelja
Socijalno–humanitarna organizacija

Udruženje Samohranih Roditelja


Created and hosted by Encyclosoft.